Länsi-Kymin kylät

Länsi-Kymin Kylät ry on syksyllä 2013 perustettu kyläyhdistys. Yhdistyksen toimialueena ovat Kymijoen rannalla Kotkassa sijaitsevat Kaukolan, Kurittulan, Jäppilän ja Pernoon kyläalueet.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylien elinkelpoisuutta. Länsi-Kymin Kylät ry osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon. Yhdistys pyrkii lisäksi edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen ihminen, yhdistys tai yritys.

Kyläyhdistys omistaa Jäppilän Wanhan koulun, jossa koulutoiminta loppui v. 2014 ja v. 2017 se siirtyi kyläyhdistyksen omistukseen.

 

Vastaa